Voorbereiding op de bevalling

INFORMATIE OVER DE CURSUS
De cursus bestaat uit 7  bijeenkomsten, waarvan 6 vóór de bevalling.
De vijfde les is een les waarin ook de partner (of iemand anders, aanwezig bij de bevalling) welkom is. De theorie en praktijk over het bevallen worden dan nogmaals doorgenomen. Zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er tijdens de cursus besproken is.
De zevende bijeenkomst is voor moeder en kind, 4-8 weken nadat iedereen bevallen is. Naast het bewonderen van de pasgeboren baby’s van de medecursisten kunnen ervaringen uitgewisseld worden over de bevalling en het moederschap.

Uiteraard wordt er tijdens deze bijeenkomst ook ingegaan op het verminderen van eventuele lichamelijke klachten en praktische vragen over de dagelijkse handelingen rondom de verzorging van de baby.

In de lessen wordt aandacht besteed aan:
– het bewust maken en leren behouden van een goede lichaamshouding en manier van bewegen tijdens en na de zwangerschap.
– het bewust maken en efficiënt leren gebruiken van spieren en gewrichten die veranderingen ondergaan tijdens de zwangerschap en van belang      zijn bij de bevalling, zoals bekkenbodem-, bil-, heup-, borst-, rugspieren en bekkenverbindingen.
– het voorkomen en indien nodig verminderen van zwangerschapsklachten (rugpijn, bekkenklachten, spierkrampen etc.)
– ademhalings- en ontspanningsoefeningen
– spierversterkende- en circulatiebevorderende oefeningen
– de theorie over zwangerschap en bevalling, zoals:
• wat gebeurt er tijdens de verschillende stadia van de bevalling; het ontsluitingsstadium, het persstadium en het nageboortestadium
• hoe de bevalling kan beginnen en wat je kunt doen
• wanneer je de verloskundige moet waarschuwen
• hoe lang de bevalling kan duren, etc.
– de praktijk van het bevallen;
• het leren opvangen van ontsluitingsweeën met een juiste ademhaling en met aandacht voor ontspanning van de buik en een goede      lichaamshouding
• het leren opvangen van de persdrang indien er (nog) niet geperst mag worden
• een goede perstechniek qua ademhaling en houding
• mogelijke pershoudingen en de voor- en nadelen hiervan
– het opvangen van ongemakjes tijdens het ‘ontzwangeren’
– oefeningen die je de eerste tijd na de bevalling kunt doen
– het onderling uitwisselen van ervaringen

Er is voldoende ruimte voor individuele aandacht, omdat we in groepjes van max. 8 vrouwen oefenen.

STARTDATA 2020
Cursusdagen en tijden van de zwangerschapsbegeleiding:
Elke 4-6 weken start er een nieuwe groep.

De lessen worden gegeven op de maandagavond:
Les 1 t/m 3: van 18.00-19.45 uur
Les 4 t/m 6: van 20.00- 21.45 uur
De les na de bevalling met de baby’s wordt in overleg bepaald.

– Cursus 1: 7 januari t/m 11 februari met terugkombijeenkomst met baby’s
– Cursus 2: 18 februari t/m 25 maart met terugkombijeenkomst met baby’s
– Cursus 3: 9 maart t/m 20 april met terugkombijeenkomst met baby’s
– Cursus 4: 30 maart t/m 18 mei met terugkombijeenkomst met baby’s
– Cursus 5: 4 mei t/m 8 juni met terugkombijeenkomst met baby’s
– Cursus 6: 25 mei t/m 29 juni met terugkombijeenkomst met baby’s

De babybijeenkomst is altijd overdag en wordt in overleg met jullie afgesproken.

KOSTEN
De kosten voor de cursus zijn  €210,00
Er zijn ziektekostenverzekeraars die bij een aanvullende verzekering (een deel) vergoeden. Informeer hiernaar bij de verzekering.
We hebben een contract met alle zorgverzekeraars. Bij klachten en een aanvullende verzekering is vergoeding mogelijk.

EXTRA/ANDERE CURSUSSEN
– Individuele cursus op maat met of zonder partner.
Mocht je in een vroeger stadium van de zwangerschap klachten hebben van bijvoorbeeld rug of bekken, neem dan contact met de praktijk op voor individuele behandeling. Met een aanvullende verzekering worden deze kosten geheel vergoed door de ziektekostenverzekering.
– Postnatale cursus (cursus voor na de bevalling)

Informatie en/of folder via de praktijk 020-6658989 of kijk op www.oosterparkpraktijk.nl/cursusaanbod