Samenwerking

Al onze therapeuten hebben hun eigen specialisme. We maken veel gebruik van elkaars kennis en kunde en verwijzen door indien nodig. Omdat we zo nauw samenwerken kan dit op een snelle en laagdrempelige wijze.

Behandeling

Als eerste vindt de intake plaats. In dat gesprek staan we stil bij je klachten en/of hulpvraag, de omstandigheden waarin je je bevindt, en de wijze waarop je hiermee omgaat. Ook staan we stil bij je wensen en verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Gezamenlijk kunnen we dan tot een keuze komen voor de verdere behandeling. Dit zal afhangen van je klachten maar ook van je persoonlijke stijl of voorkeur. Belangrijk is natuurlijk dat jij je er prettig bij voelt en dat je klachten of zorgen afnemen. Tijdens de behandeling zullen we evalueren of de behandeling voldoende bij je aansluit en effectief is.

Cursusaanbod

Voor zwangere vrouwen die zich willen voorbereiden op de bevalling èn vrouwen die na hun bevalling aan hun fysieke herstel willen werken, hebben we een cursusaanbod ontwikkeld. Dit vindt in principe plaats in groepsvorm, maar indien gewenst kan dit ook individueel plaatsvinden. Hierover kun je altijd overleggen.