Psychologische behandeling

Behandelvormen

In maak gebruik van technieken uit diverse richtingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan technieken uit de (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie en psychodynamische benadering. Ik maak daarnaast zo veel mogelijk gebruik van evidence based behandelprotocollen zoals EMDR. Wanneer het om de opvoeding van je kind gaat, of om de relatie met je kind, kunnen we ook gebruik maken van video-analyse en/of video-interactie-begeleiding.

Werkwijze

Als eerste vindt de intake plaats. In dat gesprek staan we stil bij je klachten en/of hulpvraag, de omstandigheden waarin je je bevindt, en de wijze waarop je hiermee omgaat. Ook staan we stil bij je wensen en verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Gezamenlijk kunnen we dan tot een keuze komen voor de verdere behandeling. Dit zal afhangen van je klachten maar ook van je persoonlijke stijl of voorkeur. Belangrijk is natuurlijk dat jij je er prettig bij voelt en dat je klachten of zorgen afnemen. Indien gewenst of nodig kan je partner, je kind en/of hele gezin betrokken worden bij de behandeling. Tijdens de behandeling zullen we evalueren of de behandeling voldoende bij je aansluit en effectief is. Zo nodig kunnen we kiezen voor doorverwijzing naar de specialistische GGZ.

Zie voor uitgebreide informatie: www.marionstronks.nl