Oosterpark Praktijk

Oosterpark-Praktijk-Logo-footer

Over ons

In onze warme, laagdrempelige praktijk staan onze diverse betrokken deskundige voor u klaar!

De Oosterpark Praktijk bestaat al sinds 1983, aanvankelijk als Mensendieck Oosterpark, destijds opgericht door Marrigje Janse en Loes Kloppenburg. In augustus 2019 moesten we wegens renovatie tijdelijk een ander onderkomen zoeken. Begin 2021 zijn Esther Verloop en Fabiana Di Mango – als maatschap – teruggekeerd naar de Oosterpark Praktijk.

Kwaliteit
Onze praktijk laat zich kenmerken door een warme sfeer, laagdrempeligheid en betrokkenheid. We zijn als Oefentherapeut Mensendieck breed opgeleid en in staat veel fysieke klachten te behandelen. We zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM en lid van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Samenwerking
Binnen de praktijk werken we samen met psychologen van Psyche en Zwangerschap, een diëtiste en shiatzu therapeut. We maken gebruik van elkaars expertise en verwijzen – indien gewenst – naar elkaar door.

Ontmoet ons

Esther Verloop

Psychosomatisch oefentherapeut

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding waarna ik in 1998 de Opleiding voor Oefentherapie Mensendieck voltooide. Sindsdien ben ik werkzaam als Oefentherapeut Mensendieck. Vanuit mijn ervaring in de praktijk dat lichamelijke klachten lang niet altijd los staan van de psyche ontstond mijn interesse voor psychosomatische klachten. Ik heb toen de post-HBO opleiding psychosomatiek gedaan en ben sinds 2010 naast algemeen Oefentherapeut Mensendieck ook geregistreerd en werkzaam als Psychosomatisch Oefentherapeut.

Door de jaren heen is mijn agenda steeds meer gevuld geraakt met psychosomatiek, waardoor ik hier veel ervaring in heb gekregen.  Ik vind het erg fijn om mensen met stressklachten, SOLK en slaapproblemen te helpen. Het is mooi om inzicht te geven in achterliggende oorzaken en wat mij betreft nog mooier om vervelende klachten en/of symptomen te verhelpen of te verminderen.

Mail me gerust als je een vraag hebt.

Fabiana di Mango

Bekken oefentherapeut

Sinds 2003 ben ik oefentherapeut Mensendieck en sinds 2017 Geregistreerd bekken oefentherapeut. Relevante nascholingen zijn de cursussen van Rost Therapy zoals Manuele technieken en Coccygodynie waarbij ik ook stuitklachten kan behandelen en Myofasciale pijn opleiding van Michel vander Aa. Ook heb ik de Women’s Health opleiding gevolgd van Diane Lee in Stockholm en ben op de hoogte van laatste inzichten omtrent diastase en behandeling.

Verder volg ik de recente ontwikkelingen en inzichten rondom mijn vakgebied oa door volgen van internationale symposia zoals  de driejaarlijkse World Congress Lower Back pain and Pelvic Girdle pain in 2016 in Singapore en 2019 in Antwerpen.

Ik ben aangesloten en actief in Diastase Netwerk Amsterdam, in intercollegiaal overleggen en Netwerk oefentherapeuten Amsterdam.

Binnen de Oosterparkpraktijk is mijn focus op bekkengordelpijn en bekkengerelateerde klachten zoals lage rugklachten. Door middel van houdingsadviezen wordt de belasting voor de lage rug en bekkengordel verminderd. Balans in het lichaam wordt verder verbeterd onder andere door ontspannings- en stabiliserende oefeningen.

Ook bekkenbodem klachten, zoals bijvoorbeeld incontinentieklachten, overactieve blaas, of verzakkingen worden behandeld.

Mijn missie is om deze klachten onder de aandacht te brengen door mensen bewust te maken van hun bekkenbodem. Ook zonder klachten is het belangrijk voor vrouwen om ter preventie aan de slag te gaan met hun bekkenbodem!

Mail me gerust als je een vraag hebt.

Jeannette Schuddeboom

GZ psycholoog

In de Oosterparkpraktijk ben ik werkzaam als GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Mensen kunnen zich bij mij aanmelden voor psychotherapeutische hulp zowel onder de paraplu van Psyche en Zwangerschap als met betrekking tot andersoortige psychologische klachten en problemen. 

Voor Psyche en Zwangerschap behandel ik in de Oosterparkpraktijk milde tot matige psychische problematiek die samenhangt met zwanger zijn, bevallen, (pril) moederschap en fertiliteitsproblemen.

Voor het overige vallen onder mijn aandachtsgebieden trauma (zowel enkelvoudig als complex), angst en depressie, diagnostiek en persoonlijkheids- en hechtingsproblematiek. En ik was onder andere meer dan twintig jaar werkzaam binnen de klinische psychotherapie. Ik heb zowel ervaring met kortdurende als met langdurige behandelingen in de specialistische GGZ. 

Contracten met:

  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV
  • Interpolis Zorgverzekeringen NV
  • FBTO Zorgverzekeringen NV
  • De Friesland Zorgverzekeraar NV
  • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen, Groep Buitenlands recht
  • Aevitae (Avero Achmea)
  • One underwriting Health BV (Zilveren Kruis)
  • Pro Life Zorgverzekeringen

Werkdag Oosterpark Praktijk: vrijdag

Mail me gerust als je een vraag hebt.

Hanneke Dongelmans

GZ psycholoog

Met veel plezier en met veel vertrouwen in ons mooie vak werk ik als GZ-psycholoog. Ik ben cognitief gedragstherapeut en pas waar nodig EMDR, elementen van de schematherapie of affectfobietherapie toe.

In de fijne Oosterpark praktijk zie ik vooral cliënten voor Psyche en Zwangerschap. Dat wil zeggen dat ik in deze praktijk milde tot matige psychische problematiek behandel die samenhangt met zwanger zijn, bevallen, (pril) moederschap en fertiliteitsproblemen.

Ik heb ruimschoots ervaring opgedaan met het behandelen van depressie, trauma, paniek, sociale angst, burn-out en persoonlijkheidskenmerken als laag zelfbeeld/faalangst, perfectionisme en assertiviteitsproblemen.

Naast het behandelen geef ik ook graag supervisie aan collega’s die in opleiding zijn tot GZ-psycholoog en/of cognitief gedragstherapeut.

Behandeldagen voor Oosterpark praktijk voor psyche en zwangerschap:
Maandag de hele dag en de dinsdag-en donderdagochtend.

Vergoeding:
Ik heb via Stichting 1np van de Parnassia Groep contracten met alle zorgverzekeraars. Meer informatie over de vergoeding van de zorgverzekering en 1np is te vinden op de website.

Op de vrijdagochtend werk ik bij DKP, een kleine instelling op het WG-plein, klik hier voor meer informatie.

Mail me gerust als je een vraag hebt. Of meld je aan via onderstaand knop.